Sulama gübreleme ve meyve ağaçlarında kış hazırlığı

0

Sulama gübreleme ve meyve ağaçlarında kış hazırlığı için neler yapılmalı başta nar bahçeleri olmak üzere işte size işinize yarayacak harika bilgiler püf noktaları.Nar bahçelerinde yabancı otları yok etmek, toprağın havalandırılmasını ve toprak neminin korunmasını sağlamak için bir yıl içerisinde değişik zamanlarda, değişik toprak işleme aletleriyle toprak işlenir. Daha çok açık toprak işleme sistemi uygulanarak toprak yüzeyi temiz tutulmaya çalışılır. Bu amaçla sonbaharda, ilkbahar başında, ilkbahar sonunda ve yaz ortasında sürüm yapılır. İlkbahar ve yaz sürümünden sonra ağaçların dibi çapa ile işlenir. Ancak damla sulama sisteminin kullanıldığı bahçelerde toprak işleme azalır. Ağır yapılı ve fazla su tutan topraklarda, özellikle kış aylarında, bahçede bir örtü bitkisinin bulundurulması, topraktaki fazla suyun harcanması bakımından yararlı olabilir.

Nar kuraklığa çok dayanıklı olduğundan sulanmadan uzun süre yaşayabilir. Ancak bu koşullarda meyve verim ve kalitesi oldukça düşer. Meyveler küçük kalır, danelerde irilik ve meyve eti oranı azalır. Bu nedenle topraktaki suyun yeterli olmadığı yerlerde ve zamanlarda bahçelerin sulanması gerekir. Vejetasyon süresi içerisinde Mayıs-Ağustos dönemi boyunca nar bahçeleri 3-5 defa sulanmalıdır. Meyvelerin hasadından 15 gün kadar önce sulamaya son verilmelidir. Aksi halde olgunlaşan meyvelerde kabuk çatlamaları ortaya çıkar.

Bahçelerin sulanmasında karık usulü ve tercihen damla sulama yöntemi kullanılabilir. Sulama sıklığı ve verilecek su miktarı bölgenin yağış miktarına, bu yağışın dağılışına, toprağın yapısına ve bitkilerin durumuna göre değişir.

Gübreleme

Kaliteli ve bol ürün alınmasında en önemli girdilerden birisi gübredir. Nar bahçelerinin gübrelenmesinde çiftlik gübresi, yeşil gübre ve suni gübreler kullanılır.

Çiftlik gübresi toprağın fiziki yapısını düzeltir. Toprağın organik maddece zenginleşmesini sağlar ve bazı besin maddelerini temin eder. Verilecek çiftlik gübresi yanmış olmalıdır. Temin edilebiliyorsa ilk yıllarda fidan başına 10-15 litre, ileriki yıllarda 25-30 litre olarak önerilebilir. Genel olarak toprağın yapısı ve bitkilerin gelişme durumlarına göre değişmekle birlikte 3-4 yılda bir 3 ton/da dozunda uygulanabilir. Çiftlik gübresi uygulaması sonbaharda ağaçların taç izdüşümlerine yapılmalı ve beklemeden toprağa gömülmelidir.

Yeşil gübre bitkisi olarak bakla ve fiğ gibi bitkiler kullanılabilir. Bu bitkiler sonbaharda bahçenin tamamına ekilir ve ilkbaharda çiçeklenme başlangıcında sürülerek toprağa karıştırılırlar.

Bu organik gübrelerin uygulanması mümkün değilse kuru veya sıvı formdaki hümik asit her yıl uygulanabilir. Kuru formda olanlar 20-50 kg/da dozunda bir defada; sıvı formda olanlar ise ayda bir defa 1 l/da dozunda uygulanabilir.

Kimyasal gübrelerin kullanılması toprak ve yaprak analiz raporuna göre yapılmalıdır. Toprağa uygulanacak gübrelerin toprak reaksiyonunu (pH) dengeleyecek ve imkanlar ölçüsünde düşük organik madde içeriğinden kaynaklanabilecek bazı olumsuzlukları giderebilecek özellikte olması gereklidir.

Kullanılacak fosforlu (P2O5) ve potasyumlu (K2O) gübrelerin tamamı ve azotlu gübrenin (N) yarısı ocak,şubat yada mart ayında verilmelidir. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise ilk sulamadan hemen önce verilmelidir.

Yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre eksikliği görülen mikro besin elementleri için yapraktan gübreleme yapılır.

 

 

Yorumlar

yorum


Paylaş

Yazar Hakkında

Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Çeşitli internet sitelerinde Yazarlık ve Editörlük yapmaktayım. İlgi alanlarım içerik üretmek, blog, sosyal medya, yemek yapmak ve fotoğraf çekmek. Merve Sözübelli Google+ Profili

Yorum Yapın